Bedrijfsconsult

parasiet-bacterie-koi-microscoop

Zekerheid in Kwaliteit

Een succesvolle handel in levende dieren gaat of staat met controle van omstandigheden. Met de import van vis kunnen er allerlei factoren leiden tot groot verlies of onrust als omstandigheden niet onder controle zijn. Preventie is een belangrijke factor, daarnaast signalering.  Hierin kunnen we u steunen. U kunt altijd een beroep doen op een consult van Fishhealth.nl. Dit kan gaan over ziekte bij uw vissen, maar ook voor hulp bij alle voorgenoemde zaken. Verdere mogelijkheden komen hieronder aan bod.

Wateranalysefishhealth-wateranalyse-apparatuur

Tijdens een consult worden de belangrijkste waterparameters uiteraard standaard gemeten zoals: nitriet, ammoni, pH, kH, gH, nitraat, zuurstof, temperatuur en fosfaat. Indien noodzakelijk geacht kunnen we ook de microbiële toestand laten analyseren en een uitgebreide analyse op eventuele zware metalen of overige verontreinigingen toepassen. Download hier het Fishhealth.nl wateranalyse formulier:

Parasitologisch onderzoek

Bij een Parasitologisch onderzoek zullen we zoeken naar zowel macroscopische als miroscopische parasieten. Hierbij worden een monsters genomen van huid, kieuwen en eventuele ontlasting.

Mycologisch onderzoek

Bij een Mycologisch onderzoek wordt gekeken naar de eventuele aanwezigheid van schimmels. Dit doen we ook weer door een huid- of kieuwmonster te nemen. Dit monster kunnen we op kweek zetten.

bacteriologisch-onderzoek-koiBacteriologisch onderzoek

Bij een bacteriologisch onderzoek wordt allereerst microscopisch gecontroleerd op flavobacteriën. Indien noodzakelijk zal een kweek worden gemaakt., nadat een monster is genomen van een wond, kieuwen, inwendig orgaan of ontlasting. Dit zal worden gereinkweekt door een gespecialiseerd laboratorium. Aan de hand van de reinkweek zal worden bepaald of het gaat om pathogene bacteriën of niet. Hiernaar wordt een antibiogram ingezet om te bepalen welk antibiotica gebruikt zal moeten worden.

Leave a comment

UA-31153706-7